2017 Russia Convention

%ec%82%ac%eb%b3%b8-kakaotalk_20160816_215531716

일시 : 2017. 5. 12(금)-14(일) (2박3일)

장소 : 러시아 사할린주 가가린호텔 (133 Komsomolskaya St. Yuzhno-Sakhalinsk )

일정 : 1일 등록 및 환영만찬

           2일 강연 및 세미나, 네트워킹

           3 사할린 시내관광

: 세계한민족여성재단

문의 : info@kowinner.org